Sct. Petri Tower handmade in solid sterling  silver.

St. Petri Kirke er Københavns ældste bevarede  kirke Kirken er fra den sene middelalder og var skænket af kongern til den tyske menighed i København.

Sankt Petri Kirke er en tysksproget evangelisk-luthersk kirke midt i København.

Kirken er den ældste bevarede i Københavns indre by. Tårnet, midterskibet og koret stammer fra det 15. århundrede. Den ligger på hjørnet af Nørregade og Sankt Peders Stræde i Latinerkvarteret.